zondag 16 november 2008

Ernst Friedrich


Mijn pseudoniem licht ik als volgt toe.
Ernst Friedrich (1894 - 1967) handelde vanaf het eerste moment dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak, als activist voor de vrede. Hij schreef Krieg dem Kriege waarin onontkoombare foto's de waanzin van de oorlog demonstreerden.
In 1930 werd Friedrich gevangen gezet vanwege zijn anti-oorlogsgeschriften. In 1933 kwam hij vervroegd vrij en ontvluchtte niet lang daarna het land.
Het door hem ingerichte Anti-Kriegs museum werd in 1933 door de Nazi's omgebouwd tot een eigen clubhuis.
Jaren later is het museum heropend en het bestaat nog steeds, zoals ook de naam en het gedachtengoed van Ernst Friedrich nog altijd voortleven.

Uitgebreider hier terug te vinden:
http://www.uta.edu/huma/illuminations/kell20.htm

Weijland


De titel van dit (of deze?) blog Hier en daar heb ik overgenomen van het tiende nummer van de eerste CD van Weijland.

De eerste strofe gaat zo:

de man lup aover straot en dich
hei dat is toch wel iets vremds
dat ik hier now loop
maor ook nog daor bun