vrijdag 7 december 2012


DE KAART VAN VÓÓR 1914


In 2012 bereidt de gemeente een nieuw bestemmingsplan Assendorp (inclusief Stationswijk) voor. Deze kaart wordt bijgevoegd met vermelding dat die de situatie van 1917 weergeeft.
Dat is fout; de kaart moet van vóór 1914 zijn. Binnen de cirkel is het Hertenland in 1914 immers nog maagdelijk dat wil zeggen onbebouwd: waar het woord station staat.
Zwolle heeft zich nog nauwelijks buiten de oude grenzen van gracht en poort begeven. Het station is er in 1914 nog geen veertig jaar.
Assendorp in haar kindertijd, in de groei. De Venestraat een ongeboren vrucht.