donderdag 16 mei 2013

Buurman Kapitein der Artillerie en Provinciaal Adjudant JOOSTEN van nr. 16
(eerder uitvoerig over hem bericht op 21 december 2012) 

Dick Zuidam stuurde nog twee schitterende foto's van kapitein Joosten. De bovenste laat de triomfantelijke opwachting zien die hij maakt bij de terugkeer op het kazerneterrein in Oldebroek na een geslaagde, met een prijs bekroonde schietoefening. Joosten zit in het midden op het paard met de witte sokken.


Hier Joosten met zijn rijdier op het kazerneterrein in Ede.


woensdag 15 mei 2013

MAISON VAN DER LIPPE, banketbakkerij

Venestraat 27a / Hertenstraat 29

De dochter van Gideon George van der Lippe (1893), de banketbakker die op de hoek Venestraat / Hertenstraat zijn winkel had, doet mij het grote plezier zich hier voor haar 'eigen' winkeldeur te laten fotograferen, zo'n 70 jaar na deze foto-met-strik. Haar verhaal zal ik later navertellen. 
De banketbakkerij heeft bestaan tot 1958. Daarna is Van der Lippe nog even doorgegaan als pensionhouder, tot halverwege 1959. 
De familie was afkomstig uit Den Haag. Waarom naar Zwolle gekomen? Nou, daar kon van der Lippe een banketbakkerij húren. (Geeft mij wel direct een volgend probleem: zat er dan eerder ook al een banketbakkerij?) Het gezin Van der Lippe heeft eerst in het voorjaar van 1939 een maand gewoond op het adres Venestraat 7a en toen de benedenwoning vrijkwam, is het gezin daarheen verhuisd. Tot 1941. Op 1 april 1939 is Van der Lippe als banketbakker voor zichzelf begonnen in het pand Venestraat/Hertenstraat (nummer 29), het pand van de foto. 


Met haar zoon, kleinzoon van G.G. van der Lippe.Van der Lippe met een andere kleinzoon, Ton Vermeulen, in de Bloemstraat waar  Van der Lippe na zijn pensionering is gaan wonen.
VENESTRAAT. Hier en waar nog meer?


Hoeveel Venestraten zijn er eigenlijk en waar. De bekendste is de Haagse winkelstraat. Maar Assen, Hoogeveen, Kampen, Geertruidenberg, Nijkerk, en Leidschendam hebben ook een Venestraat.

Nijkerk. Daar heeft men in de Venestraat en de toevallig ook in Nijkerk aanpalende Groenestraat enige tijd geleden een eeuwfeest gevierd. Weliswaar niet de eeuw van de Venestraat maar de zeshonderd jaar Nijkerkse stadsrechten. 
Leuke foto’s van de verkleedpartij.


"NIJKERK - Bewoners van de Venestraat /Groenestraat hebben ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van Nijkerk hun straten een historisch aanzien gegeven met een poort, vlaggen, oude foto's en ambachtsbordjes. Op 27 maart vond de opening plaats door bewoners in eeuwfeestkleding en werd er een voormalige straatnaam van de Venestraat onthuld: 'Liver Vrouwe Boomwegch'." 

Misschien niet handig als je in een ver buitenland je adres moet opgeven (maar dat is al gauw een probleem met Nederlandse straatnamen), maar persoonlijk gaat mijn voorkeur uit naar een woning aan de Liver Vrouwe Boomwegch in plaats van  de Venestraat.

Overigens is er daar in die Venestraat wel een en ander veranderd. Ik heb de volgende foto’s van het net geplukt: de Nijkerkse Venestraat in 1975 na de sloop van het huis van de familie Moll waarvan de grootmoeder met kleinkinderen hieronder in diezelfde Venestraat maar dan nog vroeger te zien is. Hun huis is het huis met de P.
En ook daar zie ik de hand van het toeval in. Vorige week logeerden hier in de Zwolse Venestraat namelijk de twee jongste loten van de bekende Duivendrechtse familie Moll, Mijntje en MaikeVan Klinkert en Co via directeur Brummelkamp naar Anna Heerkens

Het is er niet gemakkelijker op geworden zich voor te stellen dat er in de Hertenstraat op nummer 8 ooit een lakstokerij van Jan Klinkert heeft gestaan. Nieuwbouw nadert z'n voltooiing. Installateurs en schilders doen de finishing touch. In de top van de nieuwe gevel is een merksteen aangebracht waarop zinnebeeldig ‘geborgenheid en zorg’ is aangeduid, met het jaartal 2012. De omwonenden hebben juist deze week een uitnodiging ontvangen om 25 mei (2013) een kijkje in het nieuwe woonzorgcomplex te komen nemen dat naar ene Anna Heerkens is genoemd. Wie dat was (is) en waar die dat dan aan verdiend heeft, staat er niet bij. Ik snap ook niet goed wat die 'oren' aan het hoofd van het grote personage uitdrukken. Moeten ze het hoofdkapje van een diacones uit vroeger tijd verbeelden? Waarom staat dat personage trouwens zo dominant over het kleinere, van schrik terugwijkende personage heen? En wat heeft die op haar kop? Denkelijk gaat het om een verzorger enerzijds en een client-bewoner anderzijds? Waarom kijkt de verzorger de bewoner dan niet aan en bij hem of haar weg?

Naschrift: Anna Cornelia Johanna Heerkens-van Sonsbeeck legateerde in 1911 een toen kapitaal bedrag van 40.000 gulden aan de Onze Lieve Vrouwe Parochie om een huis voor bejaarden te bpouwen. Pas in 1932 werd er van dat geld een kleinschalig O.L.V. pensioon gerealiseerd, de voorloper van de latere Nieuwe Haven. (Uit een brochure van IJsselheem, zoals de koepel heet waar Anna Heerkens onder valt.)
Deze gevelsteen herinnert mij aan de eerste steen die op 9 september 1959 is gelegd door de heer Brummelkamp. C. Brummelkamp. Directeur. Die was de directeur van de Veluwse Autobus Dienst, VAD.
Waar blijft zo'n steen eigenlijk? Wordt die doodleuk met het slooppuin afgevoerd, door de puinbreker gehaald en vermalen om ergens onder een nieuwe straat in Stadshagen terecht te komen?
Overigens zijn bovenstaande foto's van 2009, toen de Kringloop net uit het pand getrokken was.
Zoals al eerder verteld hebben de door Klinkert verlaten loodsen eerst nog dienst gedaan voor ondernemer Eilert van Berkum als vatenspoelerij (1950-1959).
Op een foto nu in de verzameling van het Historisch Centrum Overijssel staat Eilert als schooljongen-met-pet, achterste rij.  Hij woonde toen op de hoek Molenweg en Molendwarsstraat waar zijn vader reeds een kuiperij had.


Daarvoor hebben dezelfde loodsen dienst gedaan voor de clichéfabriek van De Bruyn. Ik kan er niets over vertellen. Deze functie kwam ‘boven’ in het historisch onderzoek ter voorbereiding van de grondwatersanering. De Bruyn zou van 1941 tot 1980 van de panden gebruik gemaakt hebben?!
Foto’s ontbreken.  Overigens ontdek je dan en passant wel grappige bijvangsten. Bijvoorbeeld  deze van een andere VAD-garage, namelijk die  in Ermelo, die ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Juliana na 50 jaar Wilhelmina versierd werd.Om kort te gaan in honderd jaar is er aan het voormalige Groenewegje over het Hertenland veel gebeurd en zijn de decors van leven en werken in onze buurt ingrijpend gewijzigd.