donderdag 6 december 2012


H.G. BODEWES, scheepsbouwer DEEL I
De vijfde in de reeks opmerkelijke Venestraatbewoners

De Venestraat is gebouwd op drasnatte laagveen bodem. Wie aan de even kant van de Venestraat in de tuin graaft, bijvoorbeeld om een vijvertje aan te leggen, stuit al gauw op een grindbed, teken van een oude waterloop.
Hier in het IJsseldal blaast de geest van het water  de scheppingsdrang van de ingenieurs aan.
Toen ik mevrouw Hilly Wegman-Bodewes belde om te vragen of ik naar haar herinnering van de Venestraat mocht komen vragen, was het eerste dat zij zei dat de familie Bodewes naast de familie Langemeijer woonde, hoofdingenieur en directeur van Rijkswaterstaat. Alsof zij elkaars taal spraken en daaraan een gevoel van verwantschap ontleenden.
Mevrouw Bodewes (zoals ik haar zal afkorten) wil mij graag ontvangen. “Een reünie?”, vroeg zij met onmiskenbare interesse. Daar heb ik nog niet aan gedacht; ’t is een idee!
Hendericus Gerardus Bodewes is op 14 juni 1896 in Hoogezand geboren. Daarmee is dan in één klap duidelijk dat het hier om een telg uit een oud, vermaard, uitgebreid vertakt geslacht van scheepsbouwers gaat.
Scheepswerven langs het Winschoterdiep en het Hoornsche Diep, in Martenshoek en Foxhol maar ook in Franeker, Harlingen en Bergum en langs de Rijn in Millingen, in Lobith en in Pannerden en het Zwartewater in Hasselt hebben schepen voor de binnenvaart en de kustvaart geproduceerd van het merk Bodewes.
Het is een ingewikkeld verhaal vanwege de grote gezinnen in deze Rooms Katholieke familie, waarin bovendien steeds dezelfde namen terugkeren. Om ‘onze’ H.G. Bodewes met zijn vrouw en kinderen te positioneren is dit volgens mij een houvast.
Zijn overgrootvader is Gerardus Joosten Bodewes, 1785 – 1854, de stichter van de grote scheepswerf in Hoogezand Bodewes Scheepswerven Martenshoek, BSM.
Het stokje wordt overgenomen door zijn grootvader Wijnandus Bodewes, eveneens scheepsbouwer, geboren te Martenshoek in 1816, overleden in 1889, en Catharina Mulder overleden te Sappemeer op 6 maart 1895.
Het derde geslacht bestaat uit zijn vader Harmannus Wijnandus Bodewes, ook weer scheepsbouwer, geboren te Martenshoek in 1858 en daar ook overleden in 1912, en Aghatha Stapenhorst (1864 – 1927).
De familie opent nu een filiaal in Hasselt. Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel is de werf in Hasselt een dochteronderneming van de Hoogezandse NV die in 1912 statutair opgericht is maar een geschiedenis verraadt: Scheepswerven voorheen G. en H. Bodewes. Het doel van de nieuwe N.V. is dan ook de voortzetting van de Firma G. en H. Bodewes. G staat voor Geert en H. ongetwijfeld voor Harmannus.

Bodewes in Hasselt


Op de website van de huidige Bodewes-werf in Hasselt worden G. en H. ook aangehaald maar daar is H. Hermannes. Een apocrieve modernisering aangezien in de familiegeschiedenis geen Hermannes voorkomt en wel een reeks Harmannussen, naar schatting 30 à 40 keer zelfs.

Mooie plaatjes van de website van het moderne bedrijf in Hasselt. Op de tweede foto is dat HG met zijn gezin? Ik tel in elk geval zes kinderen.
http://www.scheepswerven-bodewes.nl/


De stichters in 1912 zijn dan ook (oom) Geert (1856-1928) en (vader) Harmannus (Wijnandus?) (1858-1912) die het bedrijf voortzetten samen met de co-stichters (broer) Wijnandus Hendericus (1889-1944) en (neef) Harmannus Wilhelmus (1890-1962) plús (zuster) mejuffrouw Catharina Johanna (1885-?).
Dat ‘onze’ Hendericus Gerardus niet mee-aanzit komt waarschijnlijk omdat hij in 1911 / 1912 nog minderjarig is.
Maar als op 7 juni 1924 de dochter in Hasselt tot ontwikkeling moet komen is het zijn beurt: hij wordt de filiaalhouder, de plaatselijke directeur onder supervisie van de oudere generatie die in Hoogezand/Martenshoek blijft zetelen.Waarom het gezin in januari 1937 naar Zwolle komt en verhuist naar Venestraat 23, heeft niet te maken met de (formele) opheffing van het filiaal. Het dossier van de Kamer van Koophandel spreekt van opheffing van het filiaal precies ook begin 1937. H.G. Bodewes treedt uit.

Het gaat slecht met het bedrijf. De hoofdvestiging gaat een half jaar later failliet, getuige dit simpele bericht.


 Maar volgens dochter mevrouw Hillie Bodewes is de verhuizing ingegeven door de overweging dat vader beter kan forensen tussen Hasselt en Zwolle dan de zes kinderen die nu reeds of later de middelbare school in Zwolle (zullen) bezoeken. 
Kennelijk maakt het bedrijf een doorstart? Wordt het overgenomen? Hopelijk later het antwoord.

Hoe het de familie in Zwolle en de Venestraat vergaat, vertel ik in deel II. Maar daarvoor moet ik dus naar Ruurlo.Eén ding lijkt me wel duidelijk, de familie is Rooms Katholiek. Vader H.G. is een actief fund-raiser voor de restauratie van het kerkgebouw in Hasselt: de Heilige Stede. Het is 1926 en de familie woont dus nog in Hasselt.PS Ik dwaal wel erg af van de Venestraat maar kan het niet laten om voor de echte netsurfers te wijzen op een uiterst informatieve website over Pannerden, inderdaad aan de rivier en de thuishaven van een scheepsbouwtak van de grote familie Bodewes. De werf heette "De Hoop"en was het toneel van stakingen en arbeidersstrijd. De directeur Bodewes was een gevreesde, hardvochtige kapitalist. Zie:  http://www.chrisvankeulen.nl/pannerden.htm