vrijdag 21 december 2012


INTERMEZZO: FIETSEN
DE ADJUDANT VAN ZWOLLE
EN DE DOMINEE VAN BENNEKOM

 Eerder heb ik enige paragrafen uit de geschiedenis van de fiets in verband met de Venestraat beschreven. Thiebout 1, de eerste fietser in Zwolle,  is als gast reeds langsgekomen in de Venestraat op bezoek bij zijn broer. Thiebout 2, zijn broer dus, die na zijn periode als botenbouwer een plekje op het droge had gezocht in de Venestraat, bleek de algemene bewaarder van gestalde fietsen.

En hoezeer de fiets zich leent om als Leitmotiv voor de geschiedenis van de Venestraat dienst te doen is ook al door Herberhold duidelijk gemaakt die zijn eerste schreden op het pad van de fiets ook hier in Zwolle vanuit de Venestraat zette aan de Nieuwe Markt vóór hij op het Neude in Utrecht het nieuwe fietsmerk Zur Lage op de markt bracht. En dat die fietsen anno 2012 niet uit de Venestraat weg te denken zijn, weet ieder die hier wel eens een stap gezet heeft.   

Enfin, ik was al een poosje op zoek naar de functieschets van een provinciaal adjudant. Op nummer 16 in de Venestraat woonde namelijk indertijd iemand die deze functie hier in Overijssel vervulde, een zekere Joosten.

Google leidde me naar De Kampioen. Inderdaad daar ging het ineens in een lezersbrief over een fietsende provinciaal adjudant in Zwolle. Niet ‘onze ’provinciaal adjudant –vandaar dat ik deze bijdrage ook Intermezzo heb genoemd- maar een voorganger in diezelfde functie.  Met zo´n berichtje is weer glashelder hoe ouwerwets modern de thematiek  van de jongste 100-jarige geschiedenis is.
Grappig is dat op diezelfde pagina een ander stukje van mijn persoonlijke geschiedenis wordt aangeraakt. Als kind woonde ik in Bennekom en mijn vader was daar gereformeerd predikant. Het is een beetje een zwarte bladzijde in de geschiedenis van mijn ouders vanwege de bekend naargeestige geloofsbelevenis in deze sector van de Bible belt. De mensen daar hadden een bedenkelijke lustbeleving aan alles wat er verboden was. Er mocht meer niet dan wel op de Dag des Heeren, en naarmate men dieper gelovig was golden die verboden indringender ook voor de andere dagen van de week.

Voor ik onderstaand stukje laat zien, wil ik graag vermelden dat mijn vader op zijn verjaardag 30 april 1956 een bromfiets cadeau kreeg. Ja, in Bennekom, waarvoor de middelen bijeengebracht waren door de gereformeerde dorpelingen. De dorpelingen waren namelijk in die tijd enkele graden verlichter dan de broeders en zusters in het buitengebied die hartstochtelijk knielden op een bed violen en het kerkelijk leven tiranniseerden.
 

Ik weet niet op ik nu een al te geforceerde poging doe om dit stukje rond te breien maar naar waarheid was de bromfiets van mijn vader een Kapitein (Mobylette).