donderdag 13 juni 2013

BURGERLIJKE STAND VAN DE VENESTRAAT IN 1940 - 1945 
bron: Zwolsche Courant

Hieronder heb ik de berichten verzameld van de burgerlijke stand uit de oorlogsperiode, uit de gedigitaliseerde versies van de Zwolse Courant, toegankelijk via de Koninklijke Bibliotheek, on line. Te samen geven deze berichten enig beeld van de bestaansbronnen en de beroepsgroepen van de bewoners van de Venestraat in deze periode.

·       B.W.J. Rupert, vertegenwoordiger komt op 4 mei 1940 uit Soest, en betrekt nummer 4.

·       J.F. van Dijk is assistent verificateur van de V.N.G. (Vereniging van Nederlandse gemeenten) en
     vestigt zich op 05-08-1942 op nummer 4

·       J.W. Volkers die kennelijk ook op nummer 4 woont, banketbakker, vertrekt naar Zwollerkerspel
    op 13 september 1944. Hij is gehuwd. Met kinderen?

·       J.C. Henzel, nummer 6, wijkverpleegster is naar Sintmaartensdijk vertrokken, op 17 mei 1941

·       Wed. J.R. Bakker-Wolff uit Den Haag, komt op nummer 6 wonen op 23 mei 1943

·       C.A. Lodder uit Den Haag, administratieve kracht CDK gaat wonen op nummer 8.
     Een opmerkelijk bericht omdat CdK staat voor het kabinet van de Commissaris der Koningin,
     onderdeel van de provincie (Overijssel) en er in dit bericht dus verwezen wordt naar een
     opgeheven functie en een gevluchte koningin? Toegegeven dat dacht ik even. Maar het is het
      Centrale Distributie Kantoor, belast de regeling van de distributie van nagenoeg alle
      levensmiddelen.

·       De heer en mevrouw Hugen-Broersma geven kennis van de geboorte van hun zoon op 21
     augustus 1943. Kindergeluiden op nummer 10.  
     Hans is later naar de Alysiusschool gegaan, een echte rooms katholieke school in de Koestraat.

·       W.B.H. Frije, waterbouwkundig opzichter in Hoorn, vestigt zich op 4 mei 1940 op nummer 10 A

·       J. Kruiswijk handelsreiziger van nummer 10a gaat op 31 juli 1941 in ondertrouw met A.H.G.
    Vermeulen en vertrekt na zijn huwelijk per 23 augustus 1941 naar Zwollerkerspel

·       De heer en mevrouw Sleeuw-Menger hebben op 9 januari 1943 een zoon gekregen. Zij wonen op
     nummer 12: Henk.
     De buurjongens van 10 en 12, Hans Hugen en Henk Sleeuw schelen dus maar een half jaartje.

·       H. Slettenhaar, rijksklerk in Waalwijk, komt op 30-11-1940 op nummer 14 wonen

·       J.M. Metz, instrumentmaker bij de PTT uit Utrecht, betrekt op 30-12-1940 eveneens nummer 14

·       W.M. Struik, van nr. 14, gaat op 24-02-1943 in ondertrouw met P. Bartlema

·       P. Talens arriveert uit Leeuwarden op 5 februari 1944 en gaat ook op nummer 14 wonen.
     Hij zal de vader of broer zijn van de vrouw des huizes, mevrouw Dijkstra-Talens. Over de familie
     Dijkstra heb ik het al uitgebreid gehad.


·       J. Zomer, instrumentmaker PTT, nummer 16, vertrekt op 13-07-1940 naar Heerenveen. Gehuwd.
     Heeft hier ook niet lang gewoond, want op 15 juni 1940 was hij hier komen wonen uit Egmond-
     Binnen.

·       J.A. Knepper van nummer 16 gaat in ondertrouw met iemand uit Rotterdam op 23 januari 1942

·       J. van der Zwaag is hulp-prediker in Groningen en vestigt zich per 21-10-1942 naar nummer 16

·       J.C.M. van der Moolen van nummer 18 trouwt op 4 mei 1943 met E.A.A. Lambermont

·       D. Schutte van nummer 1 A maakt ondertrouw met R. Schotkamp bekend op 25 juli 1940

·       Manna Schutte, officieel op nummer 1 maakt haar verloving bekend met ene jongeman Meertens
     uit Emmen. Op 1e Paasdag 1942 geeft het paar (of de wederzijdse ouders?) een receptie.

·       E. Dijk, landbouwer vestigt zich op nummer 3 per 02-06-1942 uit Zwollerkerspel. Egbert (of
     Eppe) Dijk is gehuwd.

·       J. Scheffer, kleermaker uit Amsterdam of Assen, gaat op 3 augustus 1940 wonen op nummer 3a
     in elk geval met zijn vrouw (ook kinderen?)


·       De heer en mevrouw J. De Vries en M.A. de Koning , nummer 5 A, krijgen op 24 februari 1943
     een zoon.

·       P. Evers, eveneens administratieve kracht CDK, van nummer 11, vertrekt op 13 mei 1944 naar
     Hattem

·       Op nummer 11 A wordt op 27-05-1943 een dochter van de heer en mevrouw F.R.J. Brok en 
     J.H.M. Oomens geboren. Op 15 april 1944 verschijnt er een oproep van Brok-Oomens  “voor
     Utrecht voor dag en nacht een zelfstandig meisje of huishoudster, voor een goed loon en de kost.”
     Voor Utrecht?

·       J.D.G. Schaad, arts uit Utrecht vestigt zich op 19 juli 1941 op nummer 19

·       J.D.G. Schaad vertrekt op 1 november van datzelfde jaar  naar Eindhoven.
    Op hem kom ik binnenkort uitgebreid terug. Ook op zijn vader die lange tijd in de Venestraat
    woonde.

·       D.C. Zwolle en D.J. de Bruijn trouwen op 21-12-1943, nummer 19a 

·       H.W.F. Hetterschij komt uit Heemstede en gaat op wonen op nummer 21 per 6 juni 1942.
     Gehuwd. Kinderen?

·       G. Drenth, nummer 24, gaat in ondertrouw met H. Doctor op 16 maart 1943.
     Vader Drenth heb ik reeds ten tonele gevoerd, als winkelier in rookartikelen in de Venestraat.

·       C.J. Pieffers van nummer 30 gaat op 7 mei 1940 in ondertrouw met G.W. Visscher

·       J. van Noorwegen, werkzaam bij de NS, komt over uit Staphorst op 19-10-1940: op nummer 30. 
    Gehuwd.
.
·       D. Wildeman, wonende op nummer 37 gaat in ondertrouw met A van Dijk op 16 april 1940

·       C.J. Moosdorff gaat op 21-03-1942 in ondertrouw met J van Voorst; eerder was hij zich uit
    Apeldoorn komen vestigen op nummer 45. 

In dit rijtje miste ik Wim Holvast, toch ook in 1944 geboren uit in de Venestraat woonachtige ouders. Maar uit nader onderzoek blijkt dat Wims ouders bij zijn geboorte nog in de Voorstraat woonden.