woensdag 3 juli 2013

drs. J(ACOB) VAN BEEKUM, chef afdeling 4

Venestraat 21

Jacob van Beekum heeft bijna 20 jaar in de Venestraat gewoond. Blijft ongelooflijk dat er zo weinig over hem te weten is te komen. In de archieven van de provincie Overijssel waar hij vele lange jaren heeft gewerkt is ook al geen portretje overgeleverd. (De provincie had een personeelsblad, Transistor, - wie weet. Maar dat wordt niet in Zwolle bewaard maar wel in Deventer.)
Nam de griffier Raango van der Veen nog afscheid met een geweldige party, Van Beekums dienstverband eindigt tragisch met zijn overlijden op 59-jarige leeftijd. Het is heel wel waarschijnlijk dat Van Beekum op één of meer foto's staat die bij het afscheid van Van der Veen (vgl. mijn vorige post)  zijn gemaakt en wel bewaard. Maar welke foto? Onderschriften (laat staan tags) staan er niet bij.

Drs J. van Beekum was hoofdadministrateur (staat achter zijn naam in het Zwolse telefoonboek) en functioneel hoofd van de 4de afdeling (Culturele Zaken en Maatschappelijke Dienstverlening), dezelfde waar ik zeven jaar later na Beekmans dood mijn loopbaan bij de provincie ben begonnen. Was het uit een soort respect dat hij niet was opgevolgd? Jarenlang heeft ene Martens de honneurs waargenomen als plaatsvervangend hoofd van de vierde afdeling.

Foto gevonden in het provinciale maandblad De Mars:


Deze foto stond afgedrukt bij een artikel van zijn hand dat postuum afgedrukt werd in De Mars, ingeleid aldus door de redactie:
"....het was een artikel, dat alle kenmerken van Van Beekum's denk- en schrijfwijze had: zeer intelligent, abstract, wat warrig, persoonlijk van taalgebruik, en bepaald progressief van gedachtensfeer."

Van 1964-1968 is Van Beekum secretaris van het curatorium van het gymnasium hier ter stede en hij schrijft (niet veel maar toch) in het provinciale blad De Mars en een enkele keer in het culturele tijdschrift Neerlandia. 
Van Beekum had een vrouw, Helena G.J.M. Tangelder, een zoon, Ivo, en een dochter, Trudy (Geertruida), die inmiddels ook allebei jong zijn overleden. Ivo werd 46 jaar en Trudy 49.   
Ivo was acteur, speelde bij het gezelschap Amicitia '83 - de Softies. Hij is in Amsterdam overleden aan AIDS.
Trudy is geboren in de Venestraat, overleden in Ede (begraven in Zwolle bij haar vader en moeder op Kranenburg).

Enfin, het is dus een duidelijke kant van de Venestraat, ik bedoel de ambtelijke kant.
(Zoals er ook de stationskant is met de NS-ers en de tientallen handelsreizigers en de industriële kant van de fabrikanten en directeuren.)