dinsdag 2 juli 2013

Mr. R. VAN DER VEEN, griffier der staten

Venestraat 19a

Natuurlijk trekken provinciale ambtenaren mijn aandacht, zelf ook tientallen jaren in die hoedanigheid gefunctioneerd hebbende.

Een leuke ‘kaart’ was die van mr. R. van der Veen. Omdat daarop precies bijgehouden werd welke stappen hij gezet had in de ambtelijke hiërarchie. Zijn functie werd niet vermeld, maar zijn rang: hij werd van commies hoofdcommissies tot referendaris. Bovenaan de ladder werd hij griffier der staten, de hoogste ambtenaar dus. Deze functie heeft hij 24 jaar vervuld, van 1934 tot 1958.
Iets anders dan dat heb ik niet over hem kunnen vinden. Ja, hij was geboren in 1893, had gestudeerd in Groningen en heeft levenslang voor de provincie Overijssel gewerkt. Hij was alreeds commies toen hij in 1924 trouwde met mejuffrouw Stoop.
In 1925 kreeg het paar een tweeling, twee dochters, en in 1929 volgde een derde dochter.
Het jonge gezin woonde in deze jaren op het adres Venestraat 19a en is op 10 maart 1930 verhuisd naar de Wipstrikkerallee, om te gaan wonen op nr. 71.

In de categorie faits divers valt te lezen dat mr. R van der Veen voorzitter van een stembureau in het Duitse Saarland was ter gelegenheid van het Saarplebisciet.
In Zwolle was hij president van de kerkvoogdij van de Hervormde Kerk.
Na zijn pensionering in 1958 is hij naar Zeist verhuisd, van welk adres hij de Vereniging voor Overijssels Recht trouw bleef.
Maar wat voor man hij was, is hier allemaal niet op uit te maken.

In de archieven zijn drie albums bewaard gebleven van zijn afscheid in 1958 uit de provinciale dienst.
Hem werd een radiotoestel ten geschenke gegeven.
(Ik heb het idee dat ik dat vorige week nog bij de kringloop heb zien staan.)