vrijdag 16 mei 2014

Zaterdag 24 mei is het feest.
Feest omdat de Venestraat 100 jaar bestaat, te vieren samen met bewoners en oud-bewoners.

Het programma:
13.45 – 14.00 

ontvangst gasten in het Denksportcentrum 
(=Apostolische kerk)

14.00 – 15.00 


openings optreden muziektheatergezelschap 
Firma Weijland 

inclusief opening wethouder Van As 

en onthulling van de banner 100 Jaar Venestraat door Allart Maiers projectleider Prorail


15.00 – 18.00 


kamerconcerten in verschillende huizen in de Venestraat en andere feestelijke activiteiten


Het avond programma wordt gestart met een BBQ,

waarvoor een ieder zich kan opgeven € 10 per persoon 
.Het Denksportcentrum neemt een centrale plaats in die dagvoor drankjes kan men er terecht en voor de foto expositie.


De FOTO tentoonstelling: schitterende portretten van de
huidige bewoners Venestraat, fotograaf Bart Kuik

Peter Riemersma heeft een jubileumboek Venestraat 100 Jaar geschreven. Dat ligt ter inzage en kan gekocht / besteld worden
038-4210116 Vene 14 Peter Riemersma/Annette Bos apriemersma@home.nl 
Ook  BBQ opgeven

038-4218233 Vene 16 Ineke Frolich 
inekefrolich@gmail.com 
Ook BBQ opgeven

038-4212850 Vene 18 Hanneke van der Linden /Jan ten Berge hannekevdlinden@hotmail.com 
Ook BBQ opgeven